องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟได้จัดพิธีถวายสัตย์ถวายสัตย์ปฏิญาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟได้จัดพิธีถวายสัตย์ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยนายศักดิ์บุรุษ แก้วสเถียร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลตลอดพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงและได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ในวันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าสำนักปลัด ภายในอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ พร้อมกันนี้นายศักดิ์บุรุษฯ ยังได้เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการสร้างระบบราชการที่ใสสะอาด  องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟจึงขอประกาศตัวเป็นหน่วยงานใสสะอาด ตามเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่ Facebook