แก้ปัญหาเรื่องตลาด ถนน บ้าน.ดงมะไฟ

ปรึกษาหารือ แก้ปัญหาเรื่องตลาด ถนน บ้าน.ดงมะไฟ ณ ห้องประชุมอ่างห้วยเรือ อบต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร

ในภาพอาจจะมี หน้าจอ