มอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัยและอัคคีภัย

มอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัยและอัคคีภัย