อบต.ดงมะไฟ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกับธนารักษ์พื้นที่สกลนคร และโรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปี ๒๕๖๖

อบต.ดงมะไฟ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกับธนารักษ์พื้นที่สกลนคร และโรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปี ๒๕๖๖