นายก อบต.ดงมะไฟ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน ๑ ราย

นายก อบต.ดงมะไฟ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน ๑ ราย