ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ประจำปี พ.ศ. 2566

pds1-2566_ไม่มีหัวกระดาษ