ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีป้ายนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีป้ายนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2566