40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

040รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565

040รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2564

 

040รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564

 

 

 

 

ตารางแสดงรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 คัดลอกมาจากระบบสารสนเทศสำนักงาน ป.ป.ช.

 

E-plan NACCดงมะไฟSAR

 

ภาพรวมeplanดงมะไฟ

 

ผลEplanดงมะไฟ