38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ได้มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยการเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ของเดือน เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานขององค์กร ประจำปี พ.ศ. 2565

กิจกรรมเคารพธงชาติ

เจตจำนงการบริหารงาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ