การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2566

034

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2565

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565