32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น อบต.ดงมะไฟ มีหลายช่องทาง ได้แก่

1.เว็บเบอร์ด ถามตอบ

2.ทาง e-mail

dongmafailocal@gmail.com

 

3. Social

 

สามารถส่งข้อความผ่านทาง Masenger ในหน้าเว้บไซต์ได้เลย

4.ช่องทางความคิดเห็นของประชาชน

 

ส่งข้อความร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

 

5.กล่องรับฝังความคิดเห็น