29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์ฺการบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ มีรายละเอียดดังนี้