26การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 อบต.ดงมะไฟ ได้ดำเนินการตามรายละเอียดด้านล่างนี้