การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566

024

การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 อบต.ดงมะไฟ ได้ดำเนินการตามรายละเอียดด้านล่างนี้

** กรณีโครงการและกิจกรรมตามรายละเอียดด้านล่าง ไม่ใช้งบประมาณ