23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 2564

1สขร 1 ตุลาคม 63 ขนาด File ประมาณ 1.5MB กรณีถ้าเห็นว่าการนำเสนอล่าช้าเกินไป ขอท่านได้โปรด คลิ๊ก ที่คำว่า “Open In new tab” ที่ปรากฎภายในช่องนำเสนอ ขอบคุณครับ

2สขร 1 พฤศจิกายน 63 ขนาด File ประมาณ 600KB กรณีถ้าเห็นว่าการนำเสนอล่าช้าเกินไป ขอโปรด คลิ๊ก ที่คำว่า “Open In new tab” ที่ปรากฎภายในช่องนำเสนอ ขอบคุณครับ

3สขร 1 ธันวาคม 63 ขนาด File ประมาณ 1MB กรณีถ้าเห็นว่าการนำเสนอล่าช้าเกินไป ขอท่านได้โปรด คลิ๊ก ที่คำว่า “Open In new tab” ที่ปรากฎภายในช่องนำเสนอ ขอบคุณครับ

4สขร 1 มกราคม 64 ขนาด File ประมาณ 600KB กรณีถ้าเห็นว่าการนำเสนอล่าช้าเกินไป ขอท่านได้โปรด คลิ๊ก ที่คำว่า “Open In new tab” ที่ปรากฎภายในช่องนำเสนอ ขอบคุณครับ

5สขร 1 กุมภาพันธ์ 64 ขนาด File ประมาณ 600KB กรณีถ้าเห็นว่าการนำเสนอล่าช้าเกินไป ขอโปรด คลิ๊ก ที่คำว่า “Open In new tab” ที่ปรากฎภายในช่องนำเสนอ ขอบคุณครับ

6สขร 1 มีนาคม 64 ขนาด File ประมาณ 1MB กรณีถ้าเห็นว่าการนำเสนอล่าช้าเกินไป ขอท่านได้โปรด คลิ๊ก ที่คำว่า “Open In new tab” ที่ปรากฎภายในช่องนำเสนอ ขอบคุณครับ