16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานความพึงพอใจผ่านระบบ citizen.info.go.th

ผ่านการแสกน QR CODEความพึงพอใจ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ยงานความพึงพอใจผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ประจำปีงบประมาณ 2563

 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563

ไฟล์ PDF มีขนาดใหญ่ 7MB หากแสดงผลช้าโปรด Download จากลิงค์ด้านล่างนี้

หมายเหตุ ไฟล์ PDF มีขนาดใหญ่ 7MB หากแสดงผลช้าโปรด Download จากลิงค์ที่ปรากฎ

http://www.dongmafai.go.th/wp-content/uploads/2019/06/ประเมินความพึงพอใจวิจัยมรสน.pdf

หรือ copy ไปวางที่ช่อง URL

งานวิจัยผลการประเมินความพึงพอใจวิจัยการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย มรสน