ส่งข้อความร้องทุกข์ ถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟโดยตรง เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาตำบลดงมะไฟ

คำขวัญประจำตำบลดงมะไฟ

“ตำบลดงมะไฟร่มเย็น  มุ่งเน้นเกษตรกรรม  นำสู่เศรษฐกิจพอเพียง”

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน