ออกมอบของใช้อุปโภค บริโภค แก่ผู้ประสบปัญหาด้านอัคคีภัย

วันที่  18  มิถุนายน  2564  อบต.ดงมะไฟ  นำโดยนายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ  พร้อมด้วย  รองปลัดฯ  และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม  ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร  ออกมอบของใช้อุปโภค บริโภคแก่ผู้ประสบปัญหาด้านอัคคีภัย  รายนางวิลัย  วงค์บาตร  บ้านหนองไผ่  หมู่ที่  7    เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น