ขอเชิญร่วมงานลอยกระทงประจำปีงบประมาณ 2560

ขอเชิญร่วมงานลอยกระทงประจำปีงบประมาณ 2560  องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ภายในงานพบกับกิจกรรมมากมาย เช่น ประกวดนางนพมาศ ประกวดกระธงใหญ่ และกิจกรรมภายในงานมากมาย