ข้อมูลผู้สูงอายุ/คนพิการ ประจำปีงบประมาณ  2566

ข้อมูลผู้สูงอายุ/คนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ 

ประจำปีงบประมาณ  2566

ดาวน์โหลดข้อมูลผู้สูงอายุ

ดาวน์โหลดข้อมูลผู้พิการ