ภาพกิจกรรมงานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 65  ณ อบต.ขมิ้น

ภาพกิจกรรมงานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 65  ณ อบต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม 15 แห่ง มีการแข่งขันกีฬา การประกวดขบวนพาเลท กีฬาพื้นบ้านและอื่นๆ

สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/dongmafailocal