สภา อบต.

 

รายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
ปี 2559

 [download id=”1637″]
 [download id=”1647″]
 [download id=”1649″]
 [download id=”1652″]
 [download id=”1654″]
 [download id=”1656″]
 [download id=”1658″]
 [download id=”1660″]
 [download id=”1662″]
[download id=”1664″]
[download id=”1666″]