องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร