ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดงมะไฟ ม.1