ช่องทางการรับฟังความเห็น

หรือสามารถส่งความคิดเห็นได้ที่

e-mail :dongmafailocal@gmail.com , saraban@dongmafai.go.th
Facebook.com/dongmafailocal