โครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน บ้านนากับแก้ หมู่ที่ 5 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 7 เมษายน 2564 ชมรมสร้างสุขภาพบ้านนากับแก้ ม.5 จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ปีงบประมาณ 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านนากับแก้ สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ดงมะไฟ
เปิดอบรมโครงการโดย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นายไพโรจน์ คุณาวิภาตตระกูล) และ (นายสวาสดิ์ ไกยะสา) ผู้กล่าวรายงาน…