โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกป่า

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 อบต.ดงมะไฟโดยงานส่งเสริมการเกษตร จัดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกป่า ประจำปี 2562  เพื่อปลูกป่าและเป็นการอนุรักษ์พันธ์ไม้ ณ บริเวณด้านหลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ โดยนายศักดิ์บุรุษ  แก้วเสถียร รองนายก อบต.เป็นประธานในการปลูกป่าในครั้งนี้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/dongmafailocal/photos/?tab=album&album_id=2098579973772702