สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะฟ ได้เรียกประชุมสภาสามัญสมัยที่ 2/2560 ครั้งที่ 1

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะฟ ได้เรียกประชุมสภาสามัญสมัยที่ 2/2560 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 3 เมษายน 2560