แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

เเนวปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนทุจริต-อบต.ดงมะไฟ

29-เเนวปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนทุจริติ-อบต.ดงมะไฟ

หมายเหตุ เฉพาะแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบเท่านั้น ไม่รวมกรณีการร้องทุกข์ทั่วไป