15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 2564

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564

ข้อมูลสถิติการให้บริการ