previous arrow
next arrow
Slider

  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

มอบถุงพระราชทานฯ

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 62 นายศักดิ์บุรุษ แก้วเสถียร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ได้มอบถุงพระราชทานฯ แก่ผู้ประสบวาตภัย หรือพายุฤดูร้อน จำนวน 20 ราย…

  คู่มือประชาชน/สาระน่ารู้

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร

8 กุมภาพันธ์ 62 ประกวดราคาก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านนาแก (บ้านฝาก) -หนองมันปลา
30 ตุลาคม 61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
30 ตุลาคม 61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (รายเดือน)
30 ตุลาคม 61 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
15 มิถุนายน 61 กำหนดราคากลางการก่อสร้าง อบต.ดงมะไฟ
4 ธันวาคม 60 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
30 มิถุนายน 60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 10
30 มิถุนายน 60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงขวาง หมู่ 3
30 มิถุนายน 60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนก้างปลา หมู่ 2
30 มิถุนายน 60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงขวาง หมู่ 2

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

จัดการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ผู้บริหาร
นายทรัพย์สิน  พรหมสาขา
ณ สกลนคร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายไพโรจน์  พลธิราช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล