พมจ.สกลนคร ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ