โครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน หมู่ 9

วันที่ 9 เมษายน 2564 ชมรมสร้างสุขภาพบ้านดงน้อย ม.9 จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ปีงบประมาณ 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านดงน้อย สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ดงมะไฟ
เปิดอบรมโครงการโดย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นายไพโรจน์ คุณาวิภาตตระกูล) และ (นายวิชาญ ทาสิงห์) ผู้กล่าวรายงาน…