โครงการ วัยเรียน วัยใส รู้ ใส่ใจ ความปลอดภัย

วันที่ 2 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านดงขวาง จัดกิจกรรมโครงการ วัยเรียน วัยใส รู้ ใส่ใจ ความปลอดภัย ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านดงขวาง ได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ดงมะไฟ เปิดอบรมโครงการโดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นายไพโรจน์ คุณาวิภาตตระกูล) และ (นางทองศรี คำสงค์) เป็นผู้กล่าวรายงาน..