อบต.ดงมะไฟ ออกประชุมหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาตำบลดงมะไฟ

อบต.ดงมะไฟ ออกประชุมหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาตำบลดงมะไฟ