10แผนดำเนินงานประจำปี

010 แผนดำเนินงานประจำปี อบต.ดงมะไฟ

 

 

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

 

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

 

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

 

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

 

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เพิ่มเติม ฉบับที่ 1