2ข้อมูลผู้บริหาร

02 ข้อมูลผู้บริหาร อบต.ดงมะไฟ

 

นายไพโรจน์  พลธิราช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นากองค์การบริหารส่วนตำบล