เลือกตั้ง อบต.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ  

ประกาศให้มีการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ แบบ ผ.ถ. ๑/๑ 6 ตุลาคม 2564

ประกาศให้มีการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ แบบ ผ.ถ. ๑/๑ 6 ตุลาคม 2564

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ แบบ ส.ถ. ๑/๑ 6 ตุลาคม 2564

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ แบบ ส.ถ. ๑/๑ 6 ตุลาคม 2564

คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

องค์ความรู้การเลือกตั้ง นายกฯ และ ส.อบต.

  องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสำคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมาก มีขนา… Read More »องค์ความรู้การเลือกตั้ง นายกฯ และ ส.อบต.