เลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ปี 2565

นับย้อนหลังเลือกตั้ง นายกฯ และ ส.อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

  • 00วัน
  • 00ชั่วโมง
  • 00นาที
  • 00วินาที

ข่าวประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Application สำหรับเลือกตั้ง อบต.
SMAET VOTE App อำนวยความสะดวกเลือกตั้ง
ตาสับปะรด แจ้งทุจริตเลือกตั้ง

คำสั่งการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง อบต.ดงมะไฟ

"ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิ์โปร่งใส"

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

นายไพโรจน์ คุณาวิภาตตระกูล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

โทร.083-3390099

สายตรงผู้บริหาร

โทร.083-3390099

ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์

ส่งข้อความร้องทุกข์ตำบลดงมะไฟ

แผนที่แหล่งท่องเที่ยวตำบลดงมะไฟ

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบล ควรเน้นหนักแก้ปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?

ประกาศ หลักเกณฑ์อื่นๆ

ภาพกิจกรรม

สปสช. องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ